Privātuma politika interneta vietnei www.ferroterminal.lv

1. Interneta
vietnē www.ferroterminal.lv
(turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot
iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu
uzlabot.

2. Pārzinis, kas
Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA “Ferro Terminal”, Reģ.Nr. 42103034836,
(turpmāk – Pārzinis).

3. Pārziņa adrese: Sliežu iela 4, Liepāja, LV-3405, 

E-pasts: info@ferroterminal.eu, Tālrunis: +371 63 443 374.

4. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot
tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes
apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un
pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu
vislabprātāk lasa.

5. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj
Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google
Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.
Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu
izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa
publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu
vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

6. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt
apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP
adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti
tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību
un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas
pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un
integritāti.

7. Sīkdatnes ir
nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni,
pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja
datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai
atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas,
pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem
Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju
par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

8. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP
adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja
izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju
mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju
uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa
leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un
integritāti.

9. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc
savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org.
Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu
pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā.
Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar
savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam
manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv
iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

10. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var
piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

11. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr
tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

12. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas
informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības
normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un
ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

13. Pārzinis patur
tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir
patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.