top of page
bgImage
bg1.jpg

PAKALPOJUMI

Mēs nodrošinām maksimālu efektivitāti un drošību, strādājot ar jūsu kravu.

Mūsu uzņēmums specializējas beramu, ģenerālu un gabalainu kravu pārkraušanā un apstrādē.
Mūsdienās mēs galvenokārt sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri veic ferosakausējumu pārkraušanu.
Kā jau zināms, šādas kravas ir “kaprīzas” un ir nepieciešama lielāka uzmanība attiecībā uz pārkraušanas kvalitāti un drošību.

NOLIKTAVAS PAKALPOJUMI

Pašlaik mēs piedāvājam vismodernāko noliktavas pakalpojumu klāstu:
 

 • preču glabāšana slēgtās noliktavās (2500 m²);

 • preču glabāšana atvērtajos iecirkņos (7500 m²);

 • preču fasēšana big-bag tipa maisos, kā arī atpakošana;

 • preču sijāšana frakcijās un svešu piemaisījumu atdalīšana;

 • Jūsu preču un iepakojumu marķēšana;

 • preču nosvēršanās uz sertificētiem svariem.
   

Segtās un atvērtās noliktavās ir “LEGO” tipa atdalošie bloki, kas sekmē kvalitatīvu un efektīvu kravas glabāšanu.

KUĢU AĢENTĒŠANA

Mūsu klientiem tiek piedāvāti pieredzējušie un profesionālie kuģu aģenti, kuri nodrošina nepārtrauktu kuģu aģentēšanu pēc principa “7 dienas nedēļā/24 stundas diennaktī”, piedāvājot pilnu pakalpojumu klāstu, kurā ietilpst aģentēšana pilnā apmērā.


Kuģu aģentēšanas pakalpojumos, ko piedāvā SIA “Ferro Terminal”, tiek ietverti šādi pakalpojumi:
 

 • loča pasūtījumi;

 • dokumentu noformēšana kuģu ieiešanai ostā un iziešanai no ostas;

 • kuģu izkraušanas un iekraušanas operāciju uzraudzība;

 • pakalpojumu piedāvājums kapteinim/ekipāžai, kamēr kuģis atrodas ostā;

 • ekipāžas maiņa, transporta pakalpojumi;

 • sadzīves pakalpojumu nodrošināšana (piegāde, kuģa apgāde ar degvielu (bunkurēšana), remontdarbu veikšana, skaidras naudas izsniegšana, medicīniskā palīdzība);

 • kuģu un kravas atkritumu savākšana, kā arī netīru ūdeņu un ar naftu piesārņotu balasta ūdeņu savākšana.

MUITAS BROKERU PAKALPOJUMI:

 • nodokļu un muitas nodevu aprēķins un apmaksa;

 • klienta pārstāvniecība muitas institūcijās;

 • nodokļu un nodevu apmaksa klienta vietā;

 • konsultācijas par muitas jautājumiem;

 • tranzīta, eksporta un importa deklarāciju noformēšana.

TRANSPORTA PAKALPOJUMI

Mūsu uzņēmums piedāvā plašu stividoru pakalpojumu klāstu augstākajā līmenī, kā arī, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu pakalpojumu kvalitāti un kravu drošību, sadarbojas ar neatkarīgām survejeru kompānijām.

Ja Jūs uzticējāt mums kravas pārvadājumus, tas nozīmē, ka Jūs augsti vērtējiet savu laiku un mūsu speciālistus, kuri izdarīs visu, lai maksimāli efektīvi, droši un ar minimālām izmaksām noformētu, apstrādātu un nogādātu Jūsu kravu.

Mēs nodrošinām preču piegādi pēc principa “DOOR-TO-DOOR”, izmantojot jūras, autoceļu un dzelzceļu transportu.

Uzņēmums “Ferro Terminal” ir noslēdzis tiešus līgumus ar “Latvijas dzelzceļu”, kas ļauj mums efektīvi un operatīvi nogādāt kravas, izmantojot dzelzceļa transportu. Kā arī mūsu partneri NVS valstīs ļauj mums kvalitatīvi un neierobežoti kontrolēt un pārvadāt Jūsu kravu vai preces visā maršruta garumā.

bottom of page